Your address will show here +12 34 56 78

Food Makers workshop

Food Maker-projektet er lukket ned, men lever blandt andet videre hos FOF Aarhus. Du kan læse om vores erfaringer fra de sidste seks år her

Food Maker har nøje sammensat en workshop til jer, der understøtter madaktiviteter for ungemålgruppen. Workshoppen er et gratis tilbud, der kan tilpasses jeres praksis. Normalvis afvikles workshoppen i en fysisk udgave, der indeholder en praktisk del, men på grund af den nuværende corona-situation, tilbyder vi i stedet en digital udgave formet som et webinar. Uanset praktikken omkring workshoppen er vores ønske at videreformidle vores erfaringer og give jer inputs og værktøjer til spirende eller allerede eksi­sterende madaktiviteter. I Food Maker ved vi, hvordan madglæde og fællesskab kan være med til at fremme unges sundhed og trivsel, og det er netop den viden, workshoppen tager udgangspunkt i. 

Til Food Makers workshop får I:    

  • En introduktion til Food Makers univers.
  • En metodisk og praktisk gennemgang af, hvordan vi i Food Maker afvikler aktiviteter.  
  • Nye værktøjer og viden om facilitering til at styrke jeres aktiviteter.
  • Praktiske øvelser og viden om, hvordan madglæde og fællesskab kan skabe gode madaktiviteter.
Til workshoppen bruger vi leg til læring, og vi skal tilbringe nogle sjove, spændende og forhåbentlig lærerige timer sammen. Undervejs i workshoppen vil der være øvel­ser, tid til refleksion og vidensdeling. Hvis workshoppen afholdes fysisk, vil der derudover også være afsat tid til fælles madlavning og forplejning.
  • Text Hover

Det åbenlyse ved samarbejdet i køkkenet er, at madaktiviteter bringer folk mere sammen. Vi gør noget nyt sammen og kommer til at lære hinanden at kende på en ny og vedkommende måde.
– Anders, underviser ved Jordbrugets UddannelsesCenter Århus og tidligere deltager til en workshop.

Er workshoppen noget for jer?

Hvis I arbejder med unge, kan vi med stolthed i stemmen sige, at workshoppen er noget for jer. Vi har igennem årene tilpasset vores arbejdsgange og -metoder for at sikre kvalitet i de afholdte aktiviteter. Resulta­tet er, at de unge får gode oplevelser i fællesskab og kommer igen og igen. Vores formål med workshoppen er at give vores viden og erfaringer videre til jer, så I kan lade jer inspirere og anvende nogle af de præsenterede greb i jeres praksis. Workshoppen afholdes for alle, der er interesseret. Det er derfor ikke et krav, at I på forhånd afholder madaktiviteter.

Tidligere har vi afholdt workshops for:

  • Uddannelsesinstitutioner, der vil bruge madlavning som social aktivitet til at skabe bedre trivsel og fællesskab.
  • Medarbejdergrupper, der ønsker at bruge madaktiviteter i de­res arbejde.
  • Frivillige foreninger, der har en madklub eller skal til at starte en.
  • Frivillige foreninger, der bruger madlavning som samlingspunkt.
Hvis workshoppen afholdes fysisk, vil vi gerne komme til jer, men der er også mulighed for, at I kan besøge os i Aarhus. Hvis I er interesseret eller blot har spørgsmål, kan Food Maker kontaktes her.