Hvordan strukturerer vi en ungebevægelse i kommunalt regi? 

Her på siden finder du Food Makers organisationsdiagram.
Digrammet er præsenteret i sekskanterne, der er en del af bevægelsens visuelle identitet. De fleste af ledene i digrammet er uddybet forskellige steder på hjemmesiden. Men der er to vigtige led vi gerne vil uddybe her. 

Food Maker Board er en bestyrelse, der består af 14 unge, som repræsenterer Food Makers målgruppe, de 16-28 årige. Food Maker Boardet er med til at sætte retning og vise vej i projektet. De sikrer de unges stemme i projektet, da det er dem, der beslutter, hvilke puljeansøgninger der skal godkendes. På den måde er boardet med til at styre, hvilke aktiviteter der giver mening for Food Maker at føre ud i livet. 

Food Maker Gruppen består af et stærkt netværk af Food Makers i alderen 16-28 år. I gruppen kaldes man en Food Maker. Alle Food Makers er en form for aktivister forstået på den måde, at de aktivt er med til at skabe bevægelsen. Gruppen er også organiseret gennem en facebookside, hvor de kan spare med hinanden og tilbyde deres hjælp til forskellige aktiviteter og events.