Hvad er Food Maker?

Food Maker er en bevægelse omkring unge og madglæde i Aarhus. En stor andel af unge i alderen 16-28 år giver udtryk for, at de mangler håndelaget til at lave den mad, de har lyst til. Den udfordring vil Food Maker forsøge at imødekomme. Food Maker giver unge evner til at lave den mad, de har lyst til, og på den måde oplever de den frihed, der følger med, når man lærer nye evner.     

I fremtiden skal det være ligeså almindeligt at tage en ven i hånden og mødes for at lave mad, som det er i dag at mødes for at løbe en tur eller tage på café. Det er den bevægelse, Food Maker skaber! 

Hvordan gør vi det? Bag Food Maker står en stor gruppe af unge Food Makers og et projektteam. I fællesskab skaber vi events og ugentlige aktiviteter, som ’Vi leger med mad’ og ’Kollegie Pop-Up’, der giver mulighed for, at unge kan mødes og lave mad med andre unge. Food Maker tror på, at når unge oplever at få ny viden, ansvar og indflydelse i fællesskab med andre unge, så skaber de nye relationer og fylder rygsækken med nye evner, de kan trække på hele livet. Det er den verden af muligheder, som Food Maker åbner gennem co-creation, madglæde og madfællesskaber.

Grundtanken i Food Maker er, at når ansvaret overdrages til unge, så bliver det mere attraktivt at engagere sig, end hvis der allerede er en fast struktur udarbejdet af kommunen. Derfor er der ingen fast ramme eller model for et Food Maker-event. Ideerne skabes af unge for unge. Det er dokumenteret, at lysten til at lave mad er til stede hos unge i alderen 16-28 år, og det er den lyst, vi vil vække gennem vores Food Maker aktiviteter og events!

Food Maker udvikler sig i fuld fart. I sommeren 2014 blev visionen for Food Maker skrevet ned. I september 2014 sendte vi konceptoplægget til Nordea-fonden. Ligesom med maden eksperimenterer vi med opgaven, og der er sket mange større og mindre ændringer, siden oplægget blev til, grundet projektets eksperimenterende tilgang. Grundtanken og målet er det samme i dag, vi vil skabe en bevægelse blandt unge, det gør vi med madglæde og madfællesskaber - læs også bevægelsens værdigrundlag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Food Maker er støttet af

Nordea-fonden
Nordea-fonden støtter gode liv og har i 2015 fokus på det gode, unge liv. I den forbindelse uddeler de op til 100 mio. kr. til projekter, som gør en ekstra indsats for at styrke unges identitet, livslyst og fællesskaber. Nordea-fonden har valgt at støtte Food Maker med 11,5 millioner kroner fordelt over en treårig periode (2015-2017).

Aarhus kommune
Aarhus kommune ønsker med Food Maker at henvende sig til en ung målgruppe, som er i gang med at forme deres selvstændige livsbane. Aarhus kommune vil gerne prioritere fremtidens generation og støtter derfor Food Maker med 3,5 millioner kroner.

Madkulturen
I Food Maker arbejder Madkulturen med at gennemføre fyrtårnsaktiviteter.
De står desuden for at udvikle en kommunikationsstrategi med henblik på national udbredelse af Food Maker konceptet i 2017.